Arrangementer


Kommende arrangementer:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVITATION TIL BAL

HOS AMAGER SQUARE DANCERS

Torsdag den 29. Februar 2024 KL.18.30 – 21.30

I

TÅRNBYSKOLE’S FESTSAL

SNESEREVEJ10, 2770 KASTRUP(ved Tårnby Torv og afkørsel 18)

Vi håber rigtig mange vil komme og danse med denne aften.


Musik: Kannes Family String Band

Callere:Inge Aakilde og Erni Neistrup

Entre:50 kr.

Gratiskaffe/the og + kage i pausen.

Sidste frist for tilmelding er den 21. januar 2024 med indbetaling på bankkonto nr. 5324 0252655, angiv venligst navn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Afholdte arrangementer:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVITATION TIL BAL

HOS AMAGER SQUARE DANCERS

TORSDAGDEN 23. NOVEMBER 2023 KL.18.30 – 21.30

I

TÅRNBYSKOLE’S FESTSAL

SNESEREVEJ10, 2770 KASTRUP(ved Tårnby Torv og afkørsel 18)

Vi håber rigtig mange vil komme og danse med denne aften, da vi igenhar være så heldige, at få nedenstående Band gennem Tscdd.

Musik:English Contra Dance Band

Callere:Inge Aakilde og Erni Neistrup

Entre:50 kr.

Gratiskaffe/the og boller + kage i pausen.

Sidstefrist for tilmelding er den 15. november 2023 med indbetaling påbankkonto nr. 5324 0252655, angiv venligst navn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVITATION TIL BAL

HOS AMAGER SQUARE DANCERS

TORSDAG DEN 22. SEPTEMBER 2022 KL. 18.30 – 21.30.


TÅRNBY SKOLE’S FESTSAL, SNESEREVEJ 10, 2770 KASTRUP(ved Tårnby Torv og afkørsel 18)

8 timers parkering, husk skiven!

Vi håber rigtig mange vil komme og danse med denne aften.

Musik: English Contra Dance Band.

Callere: Geoff Cubic.

Entre: ?? kr.

Gratis kaffe/the og bestyrelsens hjemmebag i pausen.

Sidste frist for tilmelding er den ??. ????? 2022 med indbetaling på bankkonto nr. 5324 0252655, angiv venligst navn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Amager Square Dancers
Torsdag d. 24. marts 2022 kl.18.00 i Tårnby Skoles Festsal

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  3a. Fastsættelse af medlemskontingent

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er Marianne og Anne-Lise og Kirsten. Alle er villige til genvalg.
  Valg af suppleant til bestyrelsen i 1 år.

 6. Eventuelt.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Efter generalforsamlingen vil der være fællesspisning, som du kan deltage i for den beskedne pris af kr. 25.-.

  Som sædvanlig skal du selv medbringe drikkevarer til eget brug samt glas, tallerken og bestik, idet køkkenet er voldsomt indskrænket.
  Der vil naturligvis være bi-snaps samt valnødde-snaps, som der plejer - samt kaffe med sødt bagefter.
  Vi må se, om der også bliver tid til en lille dans eller to.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INVITATION TIL BAL

HOS AMAGER SQUARE DANCERS

TORSDAG DEN 3. MARTS 2022 KL. 18.30 – 21.30

TÅRNBY SKOLE’S FESTSAL, SNESEREVEJ 10, 2770 KASTRUP(ved Tårnby Torv og afkørsel 18)

Vi håber rigtig mange vil komme og danse med denne aften.

Musik: Kanne Family String Band

Callere: Marianne og Erik Lilholt

Entre: 50 kr.

Gratis kaffe/the og bestyrelsens hjemmebag i pausen.

Sidste frist for tilmelding er den 23. februar 2022 med indbetaling på bankkonto nr. 5324 0252655, angiv venligst navn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Amager Square Dancers
Torsdag d. 26. marts 2020 kl.18.00 i Tårnby Skoles Festsal
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 3a. Fastsættelse af medlemskontingent
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelse På valg er Marianne og Anne-Lise. Begge er villige til genvalg. Kirsten trådte ind i bestyrelsen, da Lis gik ud. Kirsten er villig til genvalg og skal vælges for 2 år. Valg af suppleant til bestyrelsen i 1 år. Bestyrelsen foreslår Jan.
6. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil vi spise sammen, hvis man ønsker det. Deltagelse i spisningen koster kr. 75, der betales forud til Viggo. Drikkevarer til spisningen skal man selv medbringe.
Bagefter er der kaffe med lidt sødt efterfulgt af afdansningsbal.
Med venlig hilsen Amager Square Dancers bestyrelse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Amager Square Dancers
Torsdag d. 28. marts 2019 kl.18.00 i Tårnby Skoles Festsal
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 3a. Fastsættelse af medlemskontingent
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelse På valg er Sanne, Viggo og Lis. Alle er villige til genvalg.

5a. Valg af suppleant til bestyrelse. Kirsten er villig til genvalg.

5b. Valg af bilagskontrollant. Erik er villig til genvalg.
6. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil vi spise sild, to stykker smørrebrød samt ost. Deltagelse i spisningen koster kr. 75, der betales forud til Viggo. Drikkevarer til spisningen skal man selv medbringe.
Bagefter er der kaffe og småkager efterfulgt af afdansningsbal.
Med venlig hilsen Amager Square Dancers bestyrelse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Amager Square Dancers

Torsdag d. 22. marts 2018 kl.18.00 i Tårnby Skoles Festsal

Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Formandens beretning


3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

3a. Fastsættelse af medlemskontingent

3b. Fastsættelse af betaling for dans pr. sæson og pr. aften Kassereren indstiller og motiverer 3a og 3b


4. Behandling af indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

I § 1- slettes: ”og med hjemsted på formandens adresse” (unødvendigt).

§ 4 ændres til: ”Kontingent inkl. dans betales i september og januar”.

§ 5 ændres til: ”For foreningen hæfter alene foreningens formue.”

§ 6 sætningen ”Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned og indkaldes skriftligt samt via ASD´s             hjemmeside med angivelse af dagsorden, senest 3 uger før afholdelse.” ændres til:

”Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside samt med e-mail til medlemmerne.”

I § 8 – punktet 3b udgår

I § 11 – ”kasseren” ændres til ”kassereren”

I §13 – ”Square Dance Partners eller Tårnby Forenings Råd.” ændres til ”forbundet Traditionel Square & Contra Dance i Danmark (TSCDD).”


5. Valg af medlemmer til bestyrelse På valg er Marianne, Anne-Lise og Viggo. Alle er villige til genvalg. Kathrine går efter eget ønske ud af bestyrelsen. Viggo er villig til at overtage kassererposten. Lis, der har været suppleant, er villig til at træde ind i bestyrelsen.

5a. Valg af suppleant til bestyrelse. Bestyrelsen foreslår valg af Kirsten Errebo.

5b. Valg af bilagskontrollant. Erik er villig til genvalg.


6. Eventuelt.


Efter generalforsamlingen spiser vi smørrebrødsplatter fra vores favoritleverandør.

Deltagelse i spisningen koster kr. 50, der betales til Viggo. Man skal selv medbringe drikkevarer til maden.

Bagefter er der kaffe og småkager efterfulgt af afdansningsbal.

Med venlig hilsen

Amager Square Dancers bestyrelse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i

Amager Square Dancers

Torsdag d. 30. marts 2017 kl.18.00 i Tårnby Skoles Festsal

        Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

          3a. Fastsættelse af medlemskontingent

          3b. Fastsættelse af betaling for dans pr. sæson og pr. aften

          Kassereren indstiller og motiverer 3a og 3b

4.Behandling af indkomne forslag.

          Forslag fra medlemmerne skal fremsendes til bestyrelsen 14 dage før

          generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

          §11 – ”Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer , 1

                       suppleant …..” (nuværende vedtægter 3 medlemmer)

          §13 – ”I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler forbundet

                     Traditionel Square & Contra Dance i Danmark (TSCDD).”

                     (hvor ASD er medlem – i nuværende vedtægter står der Square Dance

                      Partners eller Tårnby Forenings Råd)

5.Valg af medlemmer til bestyrelse.

          På valg er Kathrine, Sanne og Viggo. Alle er villige til genvalg.

          5a. Valg af suppleant til bestyrelse. På valg er Lis. Hun er villig til genvalg.

          5b. Valg af bilagskontrollant. Erik er villig til genvalg.

6.Eventuelt.


      Efter generalforsamlingen byder foreningen på smørrebrødsplatter.

      Man skal selv medbringe drikkevarer til maden.

      Bagefter er der kaffe og småkager efterfulgt af afdansningsbal.


      Med venlig hilsen

      Amager Square Dancers bestyrelse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INVITATION

TIL

25 Års Jubilæums

bal

HOS AMAGER SQUARE DANCERS

TORSDAG DEN 24. JANUAR 2019

KL. 18.30 – 21.30

I

TÅRNBY SKOLE’S FESTSAL

SNESEREVEJ 10, 2770 KASTRUP

(ved Tårnby Torv og afkørsel 18)

Vi håber rigtig mange vil være med til at fejre vores jubilæum.

Musik: Kanne Family String Band

Callere: Inge Aakilde, Tove Sanger og Erni Neistrup

Entre: 25 kr.

Gratis kaffe/the og hjemmebag i pausen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vores caller Inge Aakilde havde 30 års jubilæum som caller i år!


Det blev fejret ....


Program 27. oktober 2018


Tårnby skoles festsal

Sneserevej 10

2770 Tårnby


 1. 11:00 Velkommen

med en kop kaffe.


 1. 11:30 Dans for alle


 1. 12:30 Frokost pause

medbring selv frokost og drikkevarer.


 1. 13:30 Bal med Mineola Band - kr. 50,-

Anne-Marie, Aksel med flere.

i pausen, kaffe og kage!

tilmelding og betaling senest søndag den 21. okt. til

Amager Square Dancers, reg. nr. 2130 konto nr. 6886751271

Skriv: Jubi-bal lørdag & navn, tlf. nr. og email.


 1. 17:30 Fælles spisning - kr. 70,- Tag selv bord. Kinesisk

tilmelding og betaling senest søndag den 21. okt. til

Inge Aakilde kontant eller Mobile Pay 20324993

Husk medbring kop bestik/spisepinde samt tallerken!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nytårskur 2017:

Bestyrelsen indbyder til nytårskur d. 19. januar 2017 kl. 18.30, hvor der serveres bobler og kransekage i den store pause. Der bliver også tid til festlig dans denne aften.

Af hensyn til indkøb vil vi gerne bede om tilmelding til Marianne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juleafslutning 2016:

Sidste danseaften i dette efterår er torsdag d. 8. december, hvor vi har juleafslutning. Bestyrelsen har besluttet, at alle selv tager det med, som hver især skal bruge: mad, tallerken, bestik, glas samt drikkevarer.

Der serveres kaffe med kage/småkager.

Vi beder om, at man tilmelder sig via hjemmesiden eller til Marianne af hensyn til bordopstilling og kaffebrygning. Lidt juledans bliver der nok også tid til.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Efterårsbal torsdag den 3. november 2016:

Vi minder om efterårsbal torsdag d. 3. november kl. 1830-21.30 med levende musik af English Contra Dance Band og flere callere.

Der serveres kaffe/te og kage.

Vi glæder os til at se rigtig mange glade dansere til denne aften.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------